http://www.cinergroup.com.tr  
/lang/tr/i/company_pics/firma_42_left.gif /lang/tr/i/company_pics/firma_42_left.gif
Enerji ve Madencilik
  Park Termik
  Park Teknik
  Eti Soda
  Park Elektrik
  Silopi Elektrik
  Park Toptan Elektrik
  Konya Ilgın Elektrik
/i/list_selected.gif Kazan Soda Elektrik
İştirakler
 
 
 
Kazan Soda Elektrik yatırımı bittiğinde, Türkiye dünyada ilk defa 1 numaralı bir sanayi şirketine kavuşacak. Ciner Grubu bu sayede ülkemize yılda 1 milyar 750 milyon USD net ihracat geliri getirecektir.

Kazan Elektrik Üretim A.Ş., 11 Şubat 2011 tarihinde kurulmuştur. Şirketin kuruluş amacı grup bünyesinde Ankara Kazan bölgesinde Doğal soda kulü üreticek Kazan Soda A.Ş’nın ihtiyacı olan buhar ve dolayısıyla elektriği üretmektir. Yapılacak olan yatırımın mümkün olan en verimli şekilde yapılabilmesini teminen günümüzdeki en verimli teknoloji olan gaz türbinlerine yatırım yaparak ve gaz türbinlerinden elde edilecek atık ısıyı kullanarak üretimde kullanılacak buharı üretecek kojenerasyon modelini ( Doğrudan elektrik üretimi ile ilgili sözkonusu ekipmanların enerji verimi yaklaşık %52-53 iken sözkonusu modelde termal verim %74-76’ya çıkabilmektedir.) seçmiştir. Bu amaçla 2*391 MW gücünde doğalgaz yakıt kojenarasyon santrali işletmek üzere EPDK’dan lisans almıştır. Tesisin ihtiyacı dışında kalan elektrik üretimini ilişkili veya ilişkili olmayan şirketlere ve serbest piyasada (“PMUM”) satabilecektir. Sinerjiden faydalanmak maksadıyla hisseleri grup tarafından Amerikan menşeili Rio Tinto Minerals Development Ltd Şti’den satın alınan ve Avrupa ve Ortadoğu doğal trona rezervlerinin tamamına yakın bölümünün yer aldığı Ankara Kazan bölgesindeki doğal trona rezervlerinin işletme ruhsatı elinde bulunduran Rio Tur Madencilik A.Ş. ile bu madenin işletmeciliğini yapacak Kazan Soda A.Ş. Rio Tur Madencilik A.Ş. bünyesinde 3 Ocak 2013 tarihinde infisahsiz olarak birleşmiştir. Bilahere; Kazan Elektrik A.Ş. ile Riotur Madencilik A.Ş 6 Eylül 2013 tarihinde Kazan Elektrik A.Ş. bünyesinde infisahsız olarak birleşmiştir, Aynı doğrultuda Kazan Elektrik Üretim A.Ş.’olan ünvanını da Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş. olarak değiştirmiştir. Böylece tüm haklar, yükümlülükler ve lisanslar Kazan Soda Elektrik Üretim A.Ş’de toplanmış, yatırım ve işletmecilik şirketimiz tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. Tesis yatırım dönemi faiz ve KDV hariç 1.175 Milyon USD yatırımla tamamlanacaktır.. Bu kapsamda 2,5 Milyon ton ağır soda külü ve 200 bin ton sodyum bikarbonat üretilecektir Doğal tronadan soda külü üretimi sentetik metotla üretime kıyasla çok daha çevre dostu (çok daha az enerji ve su kullanan ve çok daha az atığı olan) bir üretim yöntemi olup yüzde 100 yerli kaynaklar kullanılacaktır. Ürünün tamamına yakın bir kısmı ihraç edilecek olup Türkiye’nin Dış Ticaret Dengesine net katkı sağlayacaktır.


Ulaşım Bilgileri

merkez
Paşalimanı Caddesi No:41, 34670 Paşalimanı-Üsküdar/İstanbul
+902165312400
+902165312444


Tüm şirketler
A'dan Z'ye tüm şirketlerimizin
listesi için tıklayın

 

 
 
 
/i/footer_target.jpg